Skip to main content
Vesti

Specijalizovana obuka – Napredne veštine komunikacije i pregovaranja u privredi

By 24.05.2022.No Comments

ADR Partners u saradnji sa Partnerima Srbija i uz podršku Nacionalnog udreuženja medijatora Srbije (NUMS),  organizuje akreditovani specijalizovani trening za  posrednike – medijatore „Napredne veštine komunikacije i pregovaranja u privredi“. Program treninga posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije Zoom.  Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ovaj trening se sprovodi tokom dva (2) dana, od 22.06.2022.  do 23.06.2022. u periodu od 15-20 časova.

Cilj obuke je sticanje specijalizovanih znanja i veština za medijatore – posrednike u rešavanju privrednih sporova, a naročito razvijanje veština pregovaranja i veština konstruktivne komunikacije u privrednim sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produžanje dozvole za posredovanje.

 

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, savetnicima i konsultantima, kao i svima koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u pregovore i rešavanje sporova u privredi.

 

PREDAVAČI:
  • Blažo Nedić (LLM), advokat, međunarodni medijator i konsultant, sertifikovan od strane International Mediation Institute (IMI), regionalni medijator na listi Svetske banke i Ujedinjenih nacija, član komisije IMI za akreditaciju programa obuke medijatora, član komisije za medijaciju pri International Bar Association, akreditovan za medijaciju u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD.
  • Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); Medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gostujuća predavačica Centra za posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije.
Napomena*
Obuka sprovodi se putem putem Interneta (onlajn) i to korišćenjem aplikacije „Zoom“. Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje ove besplatne aplikacije kao i sve informacije i podršku neophodnu za pohađanje obuke putem interneta.
Za učešće na obuci svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.
Kotizacija za obuku iznosi 14.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje mediajtora,  radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o  završenoj  specijalizovanoj obuci.
Za članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, sa izmirenim članskim doprinosima, kotizacija iznosi 11.950 din.

Plaćanje se može izvršiti u 2 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka obuke.

Prijavljivanje za obuku vrši se putem linka

 

BROJ MESTA JE OGRANIČEN !

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-552 i mejla  info@adrpartners.rs