Skip to main content

OBUKE

AKREDITOVANA

OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE (POSREDNIKE)

ADR Partners akreditovani su rešenjem MInistarstva pravde Srbije za sprovođenje osnovne obuke za posrednike – medijatore.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/2014)“ i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika u skladu sa novim zakonom koji reguliše oblast medijacije u Srbiji (Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (55/2014)).

Saznajte više

AKREDITOVANE

SPECIJALIZOVANE OBUKE ZA MEDIJATORE (POSREDNIKE)

ADR Partners, pružaju sledeće usluge specijalizovane obuke za posrednike – medijatore u oblastima:

– Medijacija u privrednim sporovima;
– Medijacija u porodičnim sporovima;
– Medijacija u oblasti zlostavljanja na radu - mobing.

Saznajte više

AKREDITOVANO

STRUČNO USAVRŠAVANJE MEDIJATORA

Ovaj program stručnog uzsavršavanja organizovan je modularno i posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta, kroz pet (5) samostalno organizovanih modula:

– Medijacija u svetu i rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova
– Napredne veštine pregovaranja i medijacije
– Medijacija putem interneta – “Web-conferencing” i “Online” medijacija
– Moć izvinjenja u rešavanju sporova
– Saradnja medijatora i punomoćnika u medijaciji

Saznajte više

OSTALI

TRENINZI

Pogledajte naše ostale obuke kao što su Upravljanje predmetima u medijaciji, Upravljanje konfliktima itd.

Saznajte više