Skip to main content

O NAMA

ADR

PARTNERS

ADR Partners je prvo privredno društvo u Srbiji registrovano za medijaciju i alternativno rešavanje sporova (ADR). Pružamo usluge medijacije, arbitraže, fasilitacije, pregovaranja, rane neutralne evaluacije, kao i konsalting za organizacije javnog i privatnog sektora radi uspostavljanja internih sistema za prevenciju, ranu procenu i mirno – vansudsko rešavanje sporova.. Naši medijatori su licencirani, a naši treneri akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Naši konsultanti imaju preko 20 godina iskustva i sertifikovani su od strane Svetske Banke, American Bar Association (ABA), JAMS (SAD), ADR Center Global (IT), ADR Group (UK), Privredne komore Srbije, Povernika za zaštitu ravnopravnosti RS, itd.
Naš multinacionalni panel medijatora sa preko 20 godina iskustva, pruža usluge najvišeg kvaliteta, koristi najmoderniji case-management sistem i postupa prema jedinstvenim pravilima medijacije.

Deo smo mreže ADR Center Global, prve globalne mreže organizacija u 12 zemalja, koja pruža usluge medijacije i ADR-a advokatskim kancelarijama, korporacijama i međunarodnim organizacijama  u celom svetu. Naš multinacionalni panel medijatora sa preko 20 godina iskustva, pruža usluge najvišeg kvaliteta, koristi najmoderniji case-management sistem i postupa prema jedinstvenim pravilima medijacije.

Svoju ekspertizu ADR Partners zasnivaju i na dugogodišnjoj saradnji sa organizacijom Partneri Srbija koja ima gotovo 15 godina iskustva u sprovođenju međunarodnih razvojnih projkata u oblasti reforme pravosuđa, razvoja demokratije i ljudskih prava, alternativnog rešavanja sporova i medijacije. U saradnji sa Partnerima Srbija, ADR Partners su učestvovali u realizaciji projektnih aktivnosti i organizaciji treninga, obuka, konsultacija, mentorstva i koučinga u oblasti medijacije, pregovaranja, javnog zagovaranja, informacija od javnog značaja, zaštite ličnih podataka, kao i obuke za buduće predavače i trenere (Training of Trainers).

ŽELITE DA SARAĐUJEMO