Skip to main content

ONLINE MEDIJACIJA

ADR Partners sprovode medijacije i putem interneta (“Online”)

Odgovarajući na potrebe korisnika i potencijalnih klijenata u toku pandemije Korona virusa, ADR Partners počinju sa sprovođenjem medijacija putem interneta, bez fizičkog prisustva učesnika (online). Kao pioniri medijacije u regionu, ADR Partners idu u korak sa aktuelnim društvenim trenutkom i tehnološkim razvojem. Organizovanjem „online medijacija“ omogućavaju korisnicima da iz svojih radnih soba i kancelarija, uz učešće punomoćnika, i posredovanje licenciranih medijatora sa međunarodnim iskustvom, reše nove ili nagomilane sporove bez gubitka vremena i uz maksimalnu zaštitu zdravlja svih učesnika.

Zašto je online medijacija važna za nesmetano poslovanje?

Redovne poslovne aktivnosti, a naročito poremećaji prouzrokovani pandemijom, neminovno dovode do zastoja i sporova. Mnogi poslodavci su organizovali rad od kuće, uveli smenski rad, redukovali putovanja i direktne kontakte, te uveli pravila za održavanja higijene i  mere za zaštitu zdravlja zaposlenih. Na žalost, pojedine kompanije i celi sektori bili su prinuđeni da smanje obim poslovanja, i broj zaposlenih, ili čak potpuno obustave delatnost. Održanje poslovanja u toku globalne pandemije je prioritet svake kompanije. U uslovima fizičkog distanciranja i drugih mera za očuvanje javnog zdravlja, tradicionalno rešavanje sporova putem suda, postaće neminovno još zahtevnije, dugotrajnije i manje pristupačno.  Online medijacija može biti važan deo u funkcionisanju poslovnih subjekata u uslovima „nove normalnosti“.

Online medijacija

Da li je fizičko distanciranje zaista toliko važno? Zašto ne možemo da organizujemo direktnu medijaciju uz fizičko prisustvo svih strana u sporu?

Fizičko distanciranje je preporuka ili mera koju su uvele skoro sve države u borbi protiv širenja Korona virusa, pa i Srbija. ADR Partners počinju sa sprovođenjem medijacija bez fizičkog prisustva, radi zaštite zdravlja svih učesnika, jer planovi poslovanja u uslovima pandemije predviđaju suspenziju direktnih sastanaka, ograničavanje putovanja i druge mere. Stoga, online medijacija omogućava da iz svojih radnih soba ili kancelarija, uz učesnike iz različitih gradova pa čak i država, uz puno zastupanje od strane ovlaščenih punomoćnika, i maksimalnu racionalizaciju utroška vremena i novca, dođete do rešenja spora.

Kako online medijacija koju organizuje ADR Partners može da pomogne?

ADR Partners je prvo privredno društvo u Srbiji i regionu specijalizovano za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova. Deo smo mreže ADR Center Global koja pruža usluge medijacije i ADR-a advokatskim kancelarijama, korporacijama i međunarodnim organizacijama. Jedna smo od pet organizacija u svetu i jedina organizacija u jugoistočnoj Evropi sa licencom izdatom od strane JAMS International, najveće kompanije za medijaciju i arbitražu u Sjedinjenim Američkim Državama. Naši medijatori su licencirani kako u Srbijij, tako i u više zemalja u svetu, i imaju preko 20 godina iskustva u rešavanju sporova na pet kontinenata.

Kako da predložim online medijaciju?

Ukoliko imate spor ili sukob kontaktirajte nas već danas za razgovor o vašem problemu. Jedan od naših medijatora će Vam pomoći da procenite da li je medijacija pravi put za rešavanje Vašeg spora. Nakon ovog razgovora koji je besplatan i poverljiv, i obavlja se putem telefona, nemate nikakvu obavezu da uđete u postupak medijacije ukoliko to ne želite, odnosno ukoliko smatrate da ćete u drugom formalnom postupku na efikasniji način ostvariti prava za koja verujete da vam pripadaju. Ukoliko pak odlučite da je medijacija najpogodniji postupak za rešavanje vašeg spora, ADR Partners će preuzeti sve potrebne korake za organizaciju online medijacije, uključujući i komunikaciju sa suprotnom stranom. Sporazum postignut u postupku medijacije, može biti sastavljen u formi izvršne isprave, odnosno imati istu snagu kao i pravosnažna sudska presuda.

Online medijacija

PREDLOG ZA MEDIJACIJU