AKREDITOVANE SPECIJALIZOVANE OBUKE ZA MEDIJATORE

Medijacija u privrednim sporovima

Sticanje specijalizovanih znanja i veština za medijatore – posrednike u rešavanju privrednih sporova, a naročito razvijanje veština za rešavanje kompleksnih privrednih sporova, uključujudi i građevinske i finansijske sporove, sporove u oblasti stečaja, kao i različite oblike vansudskog rešavanja sporova u privredi, uključujudi korišćenje medijacije pre i u toku arbitražnog postupka.

Pohađanjem ove obuke, licencirani medijatori stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzedima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnicima i pravnim konsultantima, kao i svima koji su u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi.

 • Rešavanje privrednih sporova u Srbiji
 • Modaliteti rešavanja kompleksnih sporova u privredi u svetu
 • Ostvarivanje načela medijacije u privrednim sudovima u Srbiji
 • Medijacija u Evropi – Italijanski model
 • Faze medijacije – otvaranje, istraživanje, pregovaranje, zaključenje
 • Stilovi, napredne strategije i tehnike medijatora u privredi
 • Ugovorne klauzule o rešavanju privrednih sporova
 • Intervencije medijatora za prevazilaženje blokada (JAMS model)
 • Najčešće greške medijatora i kako ih prevazići
 • Rešavanje sporova u građevinarstvu
 • Medijacija u građevinskim sporovima
 • Poverljivost i etička pitanja u privrednoj medijaciji
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution,Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • Srđan Topalović, dipl.ing. grad, spec. inz.zas.ziv. sred, medijator, FIDIC adjudicator, konsultant na projektima EU, EIB, KfW
  i
  GOSTUJUĆI PREDAVAČI iz oblasti privrednog prava

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

Medijacija u porodičnim sporovima

Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujudi i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i tredih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.

Ova obuka sprovodi se u saradnji sa organizacijom Partneri Srbija.

 • Pravni okvir za primenu porodične medijacije
 • Kriterijumi primenljivosti medijacije u oblasti porodičnih odnosa
 • Prisustvo nasilja u porodičnom odnosu – rana identifikacija i implikacije u medijaciji
 • Tehnike za ujednačavanje moći strana u sporu
 • Rad sa intenzivnim osećanjima u porodičnim sporovima
 • Specifične intervencije medijatora u oblasti porodične medijacije
 • Uključivanje deteta i/ili trećih lica u proces mediijacije
 • Priprema sporazuma u porodičnoj medijaciji i druge dužnosti medijatora
 • Dragana Ćuk Milankov,psiholog, medijatorka, ADR Partners & Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gostujuća predavačica Centra za  posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije
 • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

Medijacija u oblasti zlostavljanja na radu – Mobing

Sticanje znanja i veština za primenu znanja u konkretnim uslovima, a naročito osposobljavanje za razumevanje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i primenu Pravilnika o zlostavljanju na radu, definisanju i prepoznavanju manifestacija i posledica mobinga, kao i neophodna znanja i veštine za medijaciju u slučajevima zlostavljanja na radu.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i licima iz oblasti rada i radnih odnosa, zaposlenima u preduzećima, institucijama i javnom i nevladinom sektoru, profesionalcima iz oblasti ljudskih resursa i pravnih službi, kao i svima koji u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti pomažu zaposlenima u rešavanju konflikata ili su lica za podršku ili posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu.

Ova obuka sprovodi se u saradnji sa organizacijom Partneri Srbija.

 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa primenom Zakona;
 • Krivičnopravna, prekršajna i disciplinska dimenzija odgovornosti;
 • Slučajevi diskriminacije
 • Faktori za nastanak mobinga;
 • Psihološke karakteristike žrtve i mobera
 • Percepcija situacije, uloga, vlasitite pozicije i mogućnost razrešenja problema;
 • Sekundarna viktimizacija
 • Psihiloške, zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice mobinga
 • Uloga medijatora u slučajevima mobinga
 • Vera Despotović, medijatorka, porodična psihoterapeutkinja, nekadašnji  rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution, Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

Napredne veštine pregovaranja i komunikacije u privredi

Cilj obuke je sticanje specijalizovanih znanja i veština za medijatore – posrednike u rešavanju privrednih sporova, a naročito razvijanje veština pregovaranja i veština konstruktivne komunikacije u privrednim
sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produžanje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, savetnicima i konsultantima, kao i svima koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u pregovore i rešavanje sporova u privredi.

 • Napredne veštine komunikacije neophodne za motivisanje strana u sukobu za korišćenje medijacije
 • Psihološke veštine komunikacije u situacijama sukoba
 • Izvinjenje u pregovorima i medijaciji
 • Stilovi upravljanja sukobom
 • Priprema za pregovaranje i analiza pregovaračke pozicije:BATNA, WATNA, LATNA;
 • Priprema medijatora I rukovodioca za prvi sastanak
 • Follow up
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution,Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • Dragana Ćuk Milankov,psiholog, medijatorka, ADR Partners & Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gostujuća predavačica Centra za  posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

Zainteresovani ste za ovu obuku?