Skip to main content

KONSALTING

KONSALTING ZA

MEDIJACIJU I ADR

ADR Partners razvili su bogato iskustvo u oblasti konsaltinga za primenu medijacije u rešavanju svih vrsta sporova, kao i podršku institucijama, od državnih organa do privrednih subjekata, u uspostavljanju internih sistema za sprovođenje medijacije i mirnog rešavanja sukoba. Svoju ekspertizu ADR Partners zasnivaju na preko 15 godina iskustva u oblasti medijacije, kao i na dugogodišnjem radu u okviru organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, koja je radila na najvećim projektim uspostavljanja medijacije u Srbiji.

U okviru projekta realizovanog u partnerstvu sa Svetskom bankom IFC, razvili smo i sproveli sveobuhvatni program obuke za primenu medijacije za preko 400 advokata, a u saradnji sa advokatskim komorama Beograda, Niša, Čačka, Kragujevca i Vojvodine.

Uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), radili smo sa Privrednom komorom Srbije (PKS), u pružanju usluga sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava, a sa opštim ciljem unapređenja poslovne i investicione klime u zemlji.

U saradnji sa Udruženjem lokalnih ombudsmana Srbije razvili smo kapacitete lokalnih zaštitnika građana za pružanje besplatnih usluga medijacije za rešavanje sporova u lokalnoj zajednici.

Naši eksperti su među osnivačima Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS), koje okuplja preko 150 medijatora iz svih delova Srbije. Suosnivač i Izvršni partneri ADR Partners, Blažo Nedić, je i predsednik NUMS-a, regionalni medijator Svetske banke za Srbiju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Bugarsku, i medijator na listi JAMS International, najvećeg privatnog pružaoca usluga medijacije i arbitraže u svetu.

Blažo Nedić i Jelena Arsić učestvovali su i u Radnoj grupi Ministarstva pravde za izradu novog zakona koji reguliše oblast medijacije, kao i nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. U saradnji sa Partnerima Srbija, ADR Partners organizuju treninge, obuke, konsultacije, mentorstvo i koučing u oblasti medijacije, pregovaranja, javnog zagovaranja, zaštite ličnih podataka, kao i obuke za buduće predavače i trenere (Training of Trainers).

ŽELITE DA SARAĐUJEMO