AKREDITOVANA OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE

ADR Partners

u saradnji sa

Partnerima  Srbija

i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije

organizuje akreditovani „online“ trening

OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – POSREDNIKE

24, 25, 26, 27. i 28. oktobar 2022.

Putem „Zoom“ internet platforme

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština neophodnih za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, prevencije, upravljanja i rešavanja sukoba.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde RS.

Obuka je namenjena svima koji žele da se bave poslovima medijacije/posredovanja u rešavanju sporova, kao i onima koji žele da unaprede veštine komunikacije, pregovaranja, te upravljanja i rešavanja sukoba u svakodnevnom poslovanju i radu.

Ovu obuku sprovode medijatori sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom i preko 400 sprovedenih medijacija, uz korišćenje metodologije treninga JAMS International (SAD). Predavači su akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i sertifikovani su od strane Svetske banke, International Mediation Institute, American Bar Association (ABA), JAMS (SAD), ACR (SAD), ADR Group (UK), Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnospravnosti, itd.

Program obuke posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije “Zoom”. Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ova obuka se sprovodi tokom pet(5) dana, dok je ukupan fond časova u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o programu obuke posrednika.

Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje “Zoom” aplikacije, koje je besplatno, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla info@adrpartners.rs i telefona  069/100-8000

Unapred se radujemo zajedničkom radu i očekujemo Vas na ovoj obuci.

*** Kotizacija za obuku iznosi 34.950 dinara***

BROJ MESTA JE OGRANIČEN!

Kotizacija obuhvata nastavu, sve materijale i prezentacije, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o završenoj obuci.

Plaćanje se može izvršiti u 2 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka obuke.

Program obuke sprovodi se prema sledećem rasporedu:

 • I dan, 24. oktobar (ponedeljak) 15.30 – 20.00
 • II dan, 25. oktobar (utorak) 15.30 – 20.00
 • III dan,26. oktobar (sreda) 15.30 – 20.00
 • IV dan, 27. oktobar (četvrtak) 15.30 – 20.00
 • V dan, 28. oktobar (petak) 15.30 – 20.00
 • Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
 • Pravni okvir za primenu medijacije (relevantni nacionalni propisi i uporednopravna rešenja)
 • Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
 • Veštine komunikacije
 • Pojam, načela i stilovi medijacije
 • Uloga medijatora, uloga punomoćnika i učešće trećih lica
 • Priprema za medijaciju, faze medijacije i koraci u medijaciji
 • Postupanje medijatora i saradnja sa advokatima
 • Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada u pregovorima, zaključenje sporazuma
 • „Best practices“ – primeri postupanja medijatora iz SAD i Evrope
 • “Case studies” – praktični primeri i vežbe
 • Video prikaz – “Medijacija u privrednim sporovima”
 • Demonstracija medijacije od strane predavača
 • Praktična simulacija medijacije (svaki polaznik obuke učestvovaće u najmanje tri praktične simulacije)
 • Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja
 • Kako raditi medijatorsku praksu?
 • Praktična uputstva i instrukcije za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde
blazo nedic

Blažo Nedić

Blažo Nedić (LLM), advokat, međunarodni medijator i konsultant, sertifikovan od strane International Mediation Institute (IMI), regionalni medijator na listi Svetske banke i Ujedinjenih nacija, član komisije IMI za akreditaciju programa obuke medijatora, član komisije za medijaciju pri International Bar Association, akreditovan za medijaciju u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD.

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); Medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gustujuća predavačica Centra za posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije.

dr Jelena Arsić

dr Jelena Arsić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, predaje i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Porodična medijatorka i fasilitatorka. Konsultantkinja Centra za alternativno rešavanje sporova Crne Gore.  Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF) i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Prijavite se za ovu obuku