Skip to main content

AKREDITOVANA OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE

Partneri Srbija

u saradnji sa

Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu

i uz podršku ADR Partners i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

organizuju akreditovanu osnovnu obuku za posrednike (medijatore)

od 27. novembra do 1. decembra 2023. godine

O organizatorima:

Partneri Srbija su prva organizacija u Srbiji akreditovana od strane Ministarstva pravde za sprovođenje osnovne i specijalizovanih obuka za medijatore, koje je do sada pohađalo preko 1200 učesnika. Pored obuka za medijatore, pružili smo podršku brojnim organizacijama i institucijama – od državnih organa do privrednih subjekata, u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i korisnicima, te organizovali brojne treninge i radionice o medijaciji za sudije, advokate, pravnike i druge profesije za postupanje u procesima medijacije, kao i za sticanje naprednih veština u pregovaranju i konstruktivnoj komunikaciji.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima već dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. Prvi je fakultet u Srbiji koji je uveo medijaciju kao poseban predmet na svim nivoima studija. Kao naš partner na ovom projektu, predstavlja instituciju koja se ponosi svojom uglednom istorijom i izuzetnom stručnošću u pravnom domenu, istovremeno primenjujući moderan pristup izučavanju pravnih disciplina kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Njihova uloga u ovoj obuci od izuzetnog je značaja, obezbeđujući da se teorijska i praktična znanja u oblasti medijacije prenesu na polaznike na najvišem nivou kvaliteta.

Ciljevi obuke:

Cilj osnovne obuke za medijatore je sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i uspešno obavljanje poslova medijatora – veština konstruktivne komunikacije, pregovaranja i primene propisa kojima se uređuje pravni položaj medijatora i standardi sprovođenja postupka medijacije.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl. glasnik RS, br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde RS.

Obuka je namenjena svima koji žele da se bave poslovima medijacije (posredovanja u rešavanju sporova), kao i onima koji žele da unaprede veštine komunikacije, pregovaranja, te upravljanja i rešavanja sukoba u svakodnevnom poslovanju i radu.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl. glasnik RS, br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde RS.

Obuka je namenjena svima koji žele da se bave poslovima medijacije (posredovanja u rešavanju sporova), kao i onima koji žele da unaprede veštine komunikacije, pregovaranja, te upravljanja i rešavanja sukoba u svakodnevnom poslovanju i radu.

Treneri:

Naši treneri su akreditovani od strane Ministarstva pravde RS, Svetske Banke, American Bar Association (ABA), ACR, JAMS (SAD), EBRD, ADR Center Global (IT), ADR Group (UK), Privredne komore Srbije, Povernika za zaštitu ravnopravnosti RS i imaju preko 20 godina iskustva, gotovo 60 sprovedenih treninga i obuka i više od 900 uspešno obučenih polaznika.

Obuku sprovode medijatori sa višegodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu:

 • dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i medijatorka
 • Blažo Nedić, advokat i medijator na listi Svetske banke, UN, EBRD, EID i dr.
 • Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja i medijatorka
 • dr Jelena Arsić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union i medijatorka

Format i raspored obuke:

Progam obuke posebno je prilagođen sprovođenju primenom „hibridnih“ metodaputem interneta (zoom platforma) i uživo. Radi optimalnog prilagođavanja metodologije obuke potrebama polaznika, obuka se sprovodi tokom pet dana3 dana online (zoom platforma) i 2 dana uživo u prostorijma Pravnog fakulteta Univerziteta Union na Novom Beogradu.

Program obuke realizuje se prema sledećem rasporedu:

I dan – ponedeljak, 27. novembar, 15:00-20:00 (online)

II dan – utorak, 28. novembar, 15:00-20:00 (online)

III dan – sreda, 29. novembar, 15:00-20:00 (online)

IV dan – četvrtak, 30. novembar, 15:00-20:00 (uživo)

V dan – petak, 1. decembar, 15:00-20:00 (uživo)

Kotizacija za pohađanje obuke iznosi 34.950 dinara i uključuje edukativne materijale za učesnike, osveženje tokom pauza i Uverenje o završenoj obuci. Svi polaznici obuke dobijaju i knjigu Medijacija – teorija, pravo i praksa, autorki prof. dr Nevene Petrušić i prof. dr Jelene Arsić.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla info@adrpartners.rs i telefona  069/100-8000

Unapred se radujemo zajedničkom radu i očekujemo Vas na ovoj obuci.

*** Kotizacija za obuku iznosi 34.950 dinara***

BROJ MESTA JE OGRANIČEN!

Kotizacija obuhvata nastavu, sve materijale i prezentacije, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o završenoj obuci.

Plaćanje se može izvršiti u 2 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka obuke.

Program obuke sprovodi se prema sledećem rasporedu:

I dan – ponedeljak, 27. novembar, 15:00-20:00 (online)

II dan – utorak, 28. novembar, 15:00-20:00 (online)

III dan – sreda, 29. novembar, 15:00-20:00 (online)

IV dan – četvrtak, 30. novembar, 15:00-20:00 (uživo)

V dan – petak, 1. decembar, 15:00-20:00 (uživo)

 • Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
 • Pravni okvir za primenu medijacije (relevantni nacionalni propisi i uporednopravna rešenja)
 • Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
 • Veštine komunikacije
 • Pojam, načela i stilovi medijacije
 • Uloga medijatora, uloga punomoćnika i učešće trećih lica
 • Priprema za medijaciju, faze medijacije i koraci u medijaciji
 • Postupanje medijatora i saradnja sa advokatima
 • Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada u pregovorima, zaključenje sporazuma
 • „Best practices“ – primeri postupanja medijatora iz SAD i Evrope
 • “Case studies” – praktični primeri i vežbe
 • Video prikaz – “Medijacija u privrednim sporovima”
 • Demonstracija medijacije od strane predavača
 • Praktična simulacija medijacije (svaki polaznik obuke učestvovaće u najmanje tri praktične simulacije)
 • Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja
 • Kako raditi medijatorsku praksu?
 • Praktična uputstva i instrukcije za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde
blazo nedic

Blažo Nedić

Blažo Nedić (LLM), advokat, međunarodni medijator i konsultant, sertifikovan od strane International Mediation Institute (IMI), regionalni medijator na listi Svetske banke i Ujedinjenih nacija, član komisije IMI za akreditaciju programa obuke medijatora, član komisije za medijaciju pri International Bar Association, akreditovan za medijaciju u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD.

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); Medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gustujuća predavačica Centra za posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije.

dr Jelena Arsić

dr Jelena Arsić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, predaje i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Porodična medijatorka i fasilitatorka. Konsultantkinja Centra za alternativno rešavanje sporova Crne Gore.  Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF) i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Prijavite se za ovu obuku