Skip to main content

MEDIJACIJA I ADR

ADR

MEDIJACIJA

Medijacija je vansudski način rešavanja sporova u kome strane u sukobu, uz pomoć medijatora, dolaze do zajednički prihvatljivog rešenja.

Korisnici medijacije su privredna društva, korporacije, preduzetnici, osiguravajuće kuče, banke i finansijske institucije, zdravstvene i obrazovne ustanove, državno organi i lokalne samouprave, javna preduzeća, komore, sindikati i udruženja, direktori, menadžeri i zaposleni, pravnici, advokati, građani…

Medijacija se može pokrenuti pre ili u toku sudskog, ili bilo kog drugog formalnog postupka rešavanja sporova.

Medijacija je pogodna za rešavanje građanskih, privrednih, imovinskih, radnih, porodičnih, upravnih, potrošačkih, kao i sporova u lokalnoj zajednici i u slučaju diskriminacije.

NAŠE

USLUGE

Medijacija u građanskim, privrednim i drugim sporovima

Pregovaranje i fasilitacija

Zastupanje klijenta u postupcima medijacije

Izgradnja kapaciteta za pružanje usluga medijacije

Konsalting

Izrada pravnih akata i analiza

PREDNOSTI

MEDIJACIJE

BRZINA

EFIKASNOST

DOBROVOLJNOST

NISKI TROŠKOVI / CENA

POVERLJIVOST

FLEKSIBILNOST

80

USPEŠNOST
MEDIJACIJE

OBLASTI

DELOVANJA

Privredni i korporativni sporovi

Radni sporovi i mobing

Imovinskopravni sporovi

Bankarstvo i finansijske usluge

Građevinarstvo

Stambeni odnosi

Saobraćaj, transport robe i putnika

Sve vrste odštetnih zahteva i naknada šteta

Sporovi u oblasti osiguranja imovine i lica

Potrošački sporovi

Porodični i naslednopravni sporovi

Anti-diskriminacija

Medijsko pravo, elektronske komunikacije i informacione tehnologije

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

Sport i industrija zabave

Autorska prava i intelektualna svojina

Krivična dela po privatnoj tužbi i maloletnička delikvencija

Upravni postupci i upravni sporovi

Sporovi u koje su uključene lokalne samouprave, javne institucije i družavni organi

Infrastrukturni radovi

Zaštita životne sredine

PRAVILA
MEDIJACIJE

Saznajte više

MEDIJACIJSKA
KLAUZULA

Saznajte više

PREDLOG ZA
MEDIJACIJU

Saznajte više