Skip to main content
Vesti

OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE-POSREDNIKE

By 23.09.2019.октобар 29th, 2019No Comments

ADR Partners  u saradnji sa JAMS International organizuje  akreditovanu Osnovnu obuku za medijatore-posrednike 6. i 7. novembra i 14,15 i 16. novembra 2019. godine u Beogradu u Hotelu Park, Njegoševa 2/a,  Beograd.

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština medijacije, unapređenje veština   komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rešavanja sukoba, sticanje uverenja za obavljanje poslova medijacije u rešavanju sporova.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl. gl. RS 146/14) I predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS.

Ova obuka se organizuje prema metodologiji treninga JAMS International (SAD) i sadrži jedinstvene materijale, brojne primere iz prakse, „case studies“, i tehnike najuspešnijih medijatora iz SAD i Evrope u rešavanju kompleksnih imovinskopravnih, građanskih i privrednih sporova. ADR Partners d.o.o. je prvo privredno društvo registrovano za pružanje usluga medijacije i alternativnog rešavanja sporova u Srbiji.

Naši medijatori i treneri su akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, postupali su u više stotina medijacija i imaju preko 20 godina iskustva u medijaciji u okviru Svetske banke, American Bar Association (ABA), JAMS, ACR (SAD), ADR Group (UK), Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnospravnosti, itd.

ADR Partners je jedna od pet organizacija u svetu i jedina u jugoistočnoj Evropi koja ima sporazum o saradnji i licencu izdatu od strane JAMS International, najveće organizacije za pružanje usluga medijacije i alternativnog rešavanja sporova u SAD i svetu. Sa preko 300 prestižnih medijatora i arbitara, JAMS je specijalizovan za rešavanje kompleksnih privrednih, imovinskih i drugih sporova u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti.

PREDAVAČI:
• Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
• dr Jelena Arsić, medijatorka, redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union
• Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS)

OBUKA UKLJUČUJE I SLEDEĆE TEME:
• Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
• Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i
međunarodni propisi)
• Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
• Veštine komunikacije
• Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
• Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
• Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica
• Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma
• “Best practices“ medijatora iz SAD i Evrope, praktični primeri, vežbe i simulacije
• Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

DNEVNI RED OBUKE:
 Sreda 6. novembar: 15:00-20:00
 Četvrtak 7. novembar: 15:00-20:00
 Četvrtak 14. novembar: 15:00-20:00
 Petak 15. novembar: 15:00-20:00
 Subota 16. novembar: 09:00-15:00

***Za prijave do 01. novembra kotizacija iznosti 34.500 dinara.***
Nakon 01. novembraa kotizacija iznosi 39.500 dinara.

Kotizacija obuhvata nastavu, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 5 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci.
Plaćanje se može izvršiti u 3 rate – prva rata se upladuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga i treda rata mogu uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara u prilogu i slanjem na email adresu:
info@adrpartners.rs
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-552 i 069/100-8000

 

Prijavni-formular

Pozivno pismo osnovna obuka- novembar 2019 ADR Partners