Skip to main content

OBUKA ZA ZASTUPANJE KLIJENATA U MEDIJACIJI

Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji

Ova dvodnevna obuka namenjena je advokatima, advokatskim pripravnicima, kao i pravnim službama privrednih društava i organizacija, koje se mogu naći u ulozi zastupnika svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica, u postupcima medijacije i ima za cilj unapređenje veština advokata i drugih punomoćnmika za efikasno zastupanje svojih klijenata u procesima medijacije i vansudskog rešavanja sporova.

 • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste
 • Pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji
 • Odnos medijacije i sudskog postupka
 • Veštine komunikacije, tehnike aktivnog slušanja, osnove pregovaranja
 • Selekcija predmeta pogodnih za medijaciju i izbor medijatora
 • Priprema advokata i klijenta za medijaciju
 • Sporazum o pristupanju medijaciji, pravne posledice
 • Strategije zastupanja, uloga advokata u medijaciji
 • Faze medijacije, saradnja sa medijatorom, pre, tokom i posle procesa medijacije
 • Uloga advokata, punomoćnika, i zastupnika u pregovorima i medijaciji
 • Pravna priroda sporazuma postignut u procesu medijacije
 • Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS)
 • Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

Zainteresovani ste za ovu obuku?