Vesti

AKREDITOVANA OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE (MEDIJATORE)

By 31/03/2023 No Comments

A.D.R. PARTNERS d.o.o

U SARADNJI SA

PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

i uz podršku

NACIONALNOG UDRUŽENJA MEDIJATORA SRBIJE

ORGANIZUJE

AKREDITOVANU OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKE (MEDIJATORE)

22-24. maj (online) i 26-27. maj (uživo)

Cilj obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i uspešno obavljanje poslova medijatora – veština konstruktivne komunikacije, pregovaranja i primene propisa kojima se uređuje pravni položaj medijatora i standardi sprovođenja postupka medijacije.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl. glasnik RS, br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde RS.

Obuka je namenjena svima koji žele da se bave poslovima medijacije (posredovanja u rešavanju sporova), kao i onima koji žele da unaprede veštine komunikacije, pregovaranja, te upravljanja i rešavanja sukoba u svakodnevnom poslovanju i radu.

Obuku sprovode medijatori sa višegodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu:

  • Prof. dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i medijatorka
  • Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja i medijatorka
  • Blažo Nedić, advokat i medijator na listi Svetske banke, UN, EBRD, EID i dr.
  • Prof. dr Jelena Arsić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union i medijatorka

Progam obuke posebno je prilagođen sprovođenju primenom „hibridnih“ metoda – putem interneta (zoom platforma) i uživo. Radi optimalnog prilagođavanja metodologije obuke potrebama polaznika, obuka se sprovodi tokom pet dana – 3 dana online (zoom platforma) i 2 dana uživo u prostorijma Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Program obuke realizuje se prema sledećem rasporedu:

I dan – ponedeljak, 22. maj, 15:00-20:00 (online)

II dan – utorak, 23. maj, 15:00-20:00 (online)

III dan – sreda, 24. maj, 15:00-20:00 (online)

IV dan – petak, 26. maj, 15:00-20:00 (uživo)

V dan – subota, 27. maj, 10:00-15:00 (uživo)

Kotizacija za pohađanje obuke iznosi 34.950 dinara i uključuje edukativne materijale za učesnike, osveženje tokom pauza i Uverenje o završenoj obuci. Svi polaznici obuke dobijaju i knjigu Medijacija – teorija, pravo i praksa, autorki prof. dr Nevene Petrušić i prof. dr Jelene Arsić.

Detaljnije informacije u vezi sa obukom možete naći na web stranici https://adrpartners.rs, putem email-a medijacija@pravnifakultet.edu.rs, kao i putem telefona na broj 011/2095-502 i 011/3231-552.

Ukoliko želite da se prijavite za obuku, molimo Vas da popunite prijavni formular. Prijavni formular možete naći OVDE