Šta radimo

by

ADR Partners je prvo privredno društvo u Srbiji registrovano za pružanje usluga iz oblasti medijacije i vansudskog rešavanja sporova. Pružamo usluge medijacije, arbitraže, fasilitacije, pregovaranja, rane neutralne evaluacije, kao i konsalting radi podizanja kapaciteta organizacija javnog i privatnog sektora radi supostavljanja internih sistema za mirno, vansudsko rešavanje sukoba.

U saradnji sa organizacijom Partneri za demokratske promene Srbija, organizujemo osnovnu i specijalizovane obuke za medijatore i druge učesnike u medijaciji.

Naši medijatori su licencirani, a treneri akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Naši konsultanti imaju preko 20 godina iskustva i sertfikovani su od strane Svetske banke, American Bar Association (ABA), JAMS (USA), ACR (USA), ADR Grupe (UK), Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

Naši partneri  i klijenti su privredna društva, advokatske kancelarije, osiguravajuće kuće, banke, državni organi i lokalne samouprave, medijske kuće, profesionalna udruženja, nevladine organizacije i građani. Nudimo usluge medijacije i rešavanja sporova u privrednim, imovinskim, korporativnim, porodičnim, radnim, upravnim, komšijskim, i svim drugim sporovima u kojima strane mogu slobodno raspolagati svojim zahtevima, u skladu sa zakonom koji reguliše oblast medijacije.

ADR Partners je jedina organizacija u jugoistočnoj evropi koja ima sporazum o saradnji i licencu izdatu od strane JAMS International, najveće organizacije za pružanje usluga alternativnog rešavanja sporova u Sjedinjenim Američkim Državama i svetu. Sa preko 300 prestižnih medijatora i arbitara, JAMS je specijalizovan za rešavanje kompleksnih privrednih, imovinskih i drugih sporova u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u ovoj oblasti.

Pozovite nas za objektvnu, poverljivu, brzu i besplatnu konsultaciju da li je vaš slučaj pogodan za rešavanje putem medijacije, kao i za sve ostale informacije o uslugama koje pružamo! 

ADR Partners d.o.o.
Svetozara Markovića 9
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/3231 551, 3231 552; fax: 011/3231 553;
info@adrpartners.rs
www.adrpartners.rs