Radni doručak – Medijacija i Arbitraža

Uncategorized, Uncategorized, Vesti, Vesti Engleski by

ADR Partners u saradnji sa organizacijama TMA Serbia i Beogradski arbitražni centar (BAC), organizovali su radni doručak na temu “Medijacija i arbitraža – Vansudsko rešavanje sporova u privredi” u sredu 18. maja u Privrednoj Komori Beograda radi pokretanja dijaloga o mestu medijacije i arbitraže u pravnom sistemu Srbije i primeni ovih instituta u rešavanju sporova u privredi.

Na radnom doručku je bilo preko 30 predstavnika privrednih društava, osiguravajućih kuća, banaka i advokatskih kancelarija. Moderator skupa je bila Dr Jelena Arsić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a skup je otvorio Marko Fabris iz TMA. Na skupu su kao uvodničari govorili Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog Kasacionog suda Srbije, Miroslav Nikolić, sudija i predsednik Privrednog apelacionog suda, Prof. dr Maja Stanivuković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Predsednica Beogradskog arbitražnog centra i Blažo Nedić, advokat, medijator Svetske banke, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbij. U diskusiji o primeni medijacije i arbitraže u rešavanju privrednih sporova u Srbiji govorili su i Prof. dr Vladimir Pavić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Potpredsednik Beogradskog arbitražnog centra i Doc. dr Milena Đorđević, profesor i prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo.

Zaključak radnog doručka je bio da, radi unapredjenja poslovnog ambijenta treba intenzivirati i proširiti primenu Medijacije i Arbitraze za rešavanje svih vrsta sporova, te da naročito privredni subjekti mogu imati višestruke koristi od ovih načina rešavanja konflikata.