Predložite medijaciju

Predlog za pokretanje postupka medijacije možete nam uputiti i elektronskim putem popunjavanjem formulara ispod.
Ime i prezime*
E-mail:*
Telefon:
-
Adresa:*
Kompanija:
Adresa Kompanije:
Kratak opis spora:*
Da li se povodom istog predmeta vodi neki drugi postupak?