Osnovna obuka za medijatore – posrednike

Uncategorized, Uncategorized, Vesti by

ADR Partners d.o.o. u saradnji sa JAMS International organizuje akreditovanu Osnovnu obuku za medijatore-posrednike od 11. do 15. Juna 2019. godine u Beogradu u Hotelu Holiday Inn, Španskih boraca 74, Novi Beograd.

Cilj obuke: Sticanje uverenja za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS.

Obuka se organizuje prema metodologiji treninga JAMS International (SAD) i sadrži brojne materijale, primere iz prakse, „case studies“, i tehnike najuspešnijih medijatora iz SAD u rešavanju kompleksnih imovinskopravnih, građanskih i privrednih sporova.

PREDAVAČI:

Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union
Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS)

Kotizacija za obuku iznosi 44.500,00 dinara i obuhvata nastavu, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 5 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci.

***Za prijave do 25. maja kotizacija iznosti 39.500 dinara.***

Plaćanje se može izvršiti u 3 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, druga rata najkasnije do 25. maja, a treća najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Zbog velikog interesovanja za ovu obuku i ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoje učešće potvrdite u najkraćem roku. Nakon prijavljivanja dobićete informaciju o uplati kotizacije, kao i sve ostale detalje u vezi sa obukom.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog formulara u prilogu i slanjem na e-mail adresu: info@adrpartners.rs

PRIJAVNI FORMULAR (.word)

POZIVNO PISMO

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-552