Oblasti medijacije

by

Ne postoji oblast društvenog života koja nije pogodna za medijaciju. Tako, medijacija ima primenu u sledećim oblastima: imovinski sporovi, porodični, radnopravni i sukobi na radnom mestu, privredni, potrošački, sporovi za naknadu štete, komšijski, komunalni, kao i drugi sukobi i sporovi u lokalnoj zajednici, suko- bi koji nastaju u slučajevima diskriminacije, sporovi u okviru finansijskog sektora, stečajnog i izvršnog postupka, kao i gotovo svi sporovi koji se nalaze ili se mogu naći pred sudovima i upravnim organima.

S druge strane, postoje pojedini slučajevi u kojima medijacija nije najpogodniji način rešavanja sukoba. Tu spadaju, pre svega, slučajevi u kojima je predviđena isključiva nadležnost suda ili nekog drugog organa, zatim, slučajevi nasilja u po- rodici ili pretnja druge vrste nasilja, sporovi u kojima su prisutni elementi prevare, itd. Takođe, u pojedinim slučajevima, strane koje razmatraju mogućnost ulaska u medijaciju mogu imati interes da konačna odluka bude javna, ili traže rešenje koje će imati snagu presedana za sve buduće slučajeve, pa i iz tih razloga mogu izabrati drugi, formalni način rešavanja spora.

Pozovite nas za objektvnu, poverljivu, brzu i besplatnu konsultaciju da li je vaš slučaj pogodan za rešavanje putem medijacije, kao i za sve ostale informacije o uslugama koje pružamo! 

ADR Partners d.o.o.
Poslovni Centar UŠĆE, Bulevar Mihaila Pupina 6
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/3231 551, 3231 552; fax: 011/3231 553;
Mobilni: 069/100 8000
info@adrpartners.rs
www.adrpartners.rs