Blog

  • by Natasha Mellersh on 22 Sep 2017 Source:goo.gl/HFVQFZ In international arbitration, one of the biggest issues is enforcement. This is not surprising, because when a dispute involves different jurisdictions things can get very messy very fast. Obtaining an arbitration award is one thing, but if this award cannot be enforced effectively the whole ordeal may have been for nothing. One of the main characteristics that …

    više
  • Intervju je dat Dnevnom listu Blic, 18.11.2014. Autor: Momir Ilić. Država vodi oko 110.000 sudskih postupaka i u više od polovine je tužena strana. Njeni zastupnici nemaju nikakve instrukcije kada je reč o mirnom rešavanju sporova, poravanjem, nagodbama. Šta više, oni moraju da vode sudske sporove do poslednje instance, čak i onda kada je već na samom početku izvesno da ne postoje šanse za uspeh …

    više
  • Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja. U poslednjim decenijama prošlog veka, svedoci smo dramatičnog povećanja primene ADR-a u svetu, pa tako u SAD više od 95% sporova dobije svoj epilog van suda. Od Amerike, preko Evrope, a u …

    više