Blog

  • Intervju je dat Dnevnom listu Blic, 18.11.2014. Autor: Momir Ilić. Država vodi oko 110.000 sudskih postupaka i u više od polovine je tužena strana. Njeni zastupnici nemaju nikakve instrukcije kada je reč o mirnom rešavanju sporova, poravanjem, nagodbama. Šta više, oni moraju da vode sudske sporove do poslednje instance, čak i onda kada je već na samom početku izvesno da ne postoje šanse za uspeh …

    više
  • Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja. U poslednjim decenijama prošlog veka, svedoci smo dramatičnog povećanja primene ADR-a u svetu, pa tako u SAD više od 95% sporova dobije svoj epilog van suda. Od Amerike, preko Evrope, a u …

    više