Autorski tekstovi

  • Kako “Fortune 1000” kompanije primenjuju alternativno rešavanje sukoba (ADR) (i zašto sve više koriste medijaciju umesto arbitraže) (Pdf, 920Kb) Thomas J. Stipanovich and J. Ryan Lamare (Tekst je dostupan na engleskom jeziku) …

    više