ADR Partners podržali BEKOP

Vesti by

Prva Beogradska konferencija pravnika održaće se od 15-17. aprila 2016, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Konferencija će okupiti istaknute pravne stručnjake kao paneliste i mlade pravnike i studente prava u diskusiji o aktuelnim temama. Cilj Beogradske konferencije pravnika je doprinos edukaciji budućih stručnjaka i njihovo upoznavanje sa praktičnim radom u željenoj profesiji. Ovaj događaj su podržali i ADR Partners.

Tokom trećeg dana, 17. aprila 2016, na konferenciji će, o iskustvima u oblasti medijacije u Srbiji i o medijaciji kao alternativnom načinu rešavanja sukoba, govoriti Blažo Nedić, Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Regionalni medijator Svetske banke (World Bank Group Office of Mediation Services) za Srbiju, Hrvatsku, BIH, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku i Albaniju, medijator akreditovan od strane ADR Grupe iz Velike Britanije i American Bar Association (ABA) Dispute Resolution Section. Sertifikovani medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Advokat, član Advokatske komore Srbije od 1996.g. i stalni sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Beogradu.

Takođe, tokom održavanja konferencije u predvorju Narodne skupštine održaće se mini sajam na kojem će se predsaviti ADR Partners, a zainteresovanim studentima i mladim pravnicima biće omogućeno da se na licu mesta informišu o radu ADR Partners i praksi.

Više o samoj konferenciji možete saznati na BEKOP